Hívjon bizalommal! (+36) 30 249-18-69

Csíksomlyói búcsú látnivalói

…avagy mit érdemes megnézni Csíksomlyón?


Csíksomlyói kegytemplom és kolostor

 

Ferences szerzetesek építették az első gótikus templomot és kolostort a 15. században. A templomot Sarlós Boldogasszony tiszteletére szentelték fel. Sarlós Boldogasszony napja július 2, ma is a Csíksomlyói Kegytemplom nagy ünnepe, búcsús napja.
A templomot és a kolostort ért török-tatár támadások után többször javították, bővítették. Miután befogadóképessége kicsinek bizonyult a 18. század elején lerombolták és új, barokk templomot kezdtek el építeni.  A templomot 1948-ban XII. Piusz pápa basilica minor rangra emelte.

Az első gótikus templomból mára egy pinceablak és egy portálé, kapuzat maradt fenn.
A templom legértékesebb része a Szűz Máriát a kis Jézussal ábrázoló kegyszobor, amely a Mária-zarándoklatok központja. 17. századi beszámolók szerint a szobor néha földöntúli fényben tündököl, nagy veszély idején pedig szomorúnak látszik. Számos imameghallgatás történt a kegyszobornál, amelyek emlékét a két oldalon kifüggesztett fogadalmi tárgyak és táblák őriznek.


Nepomuki Szent János-kápolna

Az első kápolna a 18. században épült fel és az utazók védőszentjének, Nepomuki Szent János tiszteletére szentelték fel. A kápolna a csíksomlyói kegytemplom bejáratánál állt a templom barokk átépítéséig, amikor is lerombolták. Miután a csíksomlyói búcsúra érkező zarándokok nem fértek be a kegytemplomba, felmerült a kápolna újjáépítésének szüksége. A 19. század elején felépített új kápolna a kegytemplom homlokzatával szembeni üres telken állt, majd pár év múlva új helyre „költöztették át”, a kegytemplomtól délnyugatra.


KALOT-ház

A római katolikus egyház megrendelésére Kós Károly a 20. század közepén kezdte el építeni. 1942-től itt működött a KALOT (Katolikus Agrárifjúsági Legényegyesületek Országos Testülete) Székely Népfőiskola. A műkedvelés, a népi mesterségek fellendítése, a misztériumjátékok felújítása és a híres Kájoni nyomda újraindítása szerepelt az iskola célkitűzései között. A KALOT Székely Népfőiskolában a legények többek között általános műveltséget, hittant, erkölcstant, számtant, népi hagyományokat tanultak. Az 1942-es Csíksomlyói búcsút a ferences atyák javaslatára a KALOT szervezte meg. A második világháború végén az iskola tevékenysége megszűnt. Napjainkban az épületben működik a Gyulafehérvári Caritas Csíkszeredai Kirendeltségének irodái és Otthoni Beteggondozó Szolgálata, a Caritas “Venczel József” Vallásszociológiai Intézete, valamint a Jakab Antal Tanulmányi Ház előadótermei.


Csíkszék egykori háza

A hajdani Csík-, Gyergyó- és Kászonszékek székháza 1828 – 1841 között épült. 1878-ban a székházat Csíkszeredára költöztették. A megüresedett épületben tanítóképző, majd a Csíki Székely Múzeum illetve a KALÁKA Leánynépfőiskola kapott helyet. Jelenleg a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség tulajdonát képezi a történelmi és építészeti műemlékként nyilvántartott épület.


Csíksomlyói Barátok fürdője

A Kissomlyó-hegy északnyugati lábánál fakadó borvízforrástól 50 méterre található a Barátok fürdője, amely szintén a katolikus székelyek zarándokhelyévé vált. Kezdetben „Barátok feredőjének” hívták a ferences kaszáló helyén fakadó forrás vizére kialakított magánfürdőt. A mai Barátok fürdőjéhez kanyargós ösvényen lehet eljutni. Az út szélén egy fenyő alakú életfa látható, a mögötte lévő székely kapu jobb oldali bejáratán át a Rózsafüzér-ösvényre lehet eljutni, ahol az Úr imádsága és az Angyali üdvözlet olvasható. Ugyancsak ezen a részen van elhelyezve a Nap- és a Holdóra, amelyeknek biblikus jelentésük van. A tizenkét apostol neve székely rovásírással van bevésve.


Nagysomlyó-hegy

A Nagysomlyó-hegy 1033 méter magas vulkáni kúp a Csíki-medence közepén. Tetején található kilátótoronyból az egész Csiki-medencét be lehet látni. A csíksomlyói búcsú szentmiséinek helyszínére, a Kissomlyó-hegyen lévő kápolnákra is szép kilátás nyílik a kilátóból. A Nagysomlyó-hegy egyik csúcsán a Nagysomlyói-vár romjai tekinthetők meg, a másik csúcson a fehér barátok egykori kolostora és kápolnája állt.


Kissomlyó-hegy

A Kissomlyó-hegy a hagyomány szerint a székely katolikusok szent hegye, amelyet évszázadok óta imádkozva járnak végig a zarándokok. A hegy oldalán halad végig pünkösdkor a nagy búcsús körmenet. Nyugati részén vannak elhelyezve a kálvária stációinak keresztjei. A hegytetőn három kápolna áll, ahol szintén ájtatosságra gyűlnek össze a keresztények.
Salvator-kápolna: Kissomlyó csúcsán található, ahova meredek lejtőn keresztül lehet feljutni. A nép a hegy ezen oldalát Jézus-hágójának nevezi.
Szenvedő Jézus-kápolna: egy nyitott kis fülke, amelyben egy oszlophoz kötözött Jézus szobor található.
Szent Antal kápolna: Páduai Szent Antal tiszteletére emelték. A fogadalmi vezeklőhelyre búcsús szándékkal, imameghallgatás céljából érkeznek a zarándokok.

KÖZELEG A 2020-AS BÚCSÚ IDŐPONTJA!

 

 

CSÍKSOMLYÓI BÚCSÚ PROGRAMLEÍRÁS 2020

2020.05.29. (péntek)

15:45 Találkozás a Mexikói út M1 végállomásnál az Euro Travel autóbszainál

16:00 Elutazás luxus autóbuszokkal, útközben rövid pihenők.

21:00 Debrecenben felszállási lehetőség


2020.05.30. (szombat)

kb. 10:30 Érkezés Csíkszeredára. Indulás az Ünnepi Szentmise helyszínére.

12:30 Ünnepi Szentmise a Hármashalom oltárnál.
(a Kis- és Nagysomlyó hegyek közötti nyeregben)

kb. 18:00 Találkozás az autóbusznál


2020.05.31. (vasárnap)

Érkezés Budapestre, a Mexikói út M1 végállomásra a reggeli órákban.

A programváltozás jogát fenntartjuk!
A fakultatív programokra a belépőjegyeket a helyszínen kell fizetni.

 

Jöjjön velünk Ön is! Foglaljon MOST!

 


CSÍKSOMLYÓ

6 °C

szórványos felhőzet
páratartalom: 37 %
szél: 7.2 km/h NyDNy
03.31.

2 °C
04.01.

6 °C
04.02.

6 °C
04.03.

3 °C